Delta i nettverk med flere som jobber med brukermedvirkning

Vi arbeider for øyeblikket med å etablere et faglig nettverk i forbindelse med involvert.no. Målet er å etablere et faglig nettverk som er åpent for personer som er opptatt av barn- og unges brukermedvirkning.

Noe av hensikten med nettverket er følgende:

  • Erfaringsutveksling og kunnskapsdeling både gjennom digitale arenaer, kurs og konferanser.
  • Mulighet for dialog og bygging av relasjoner på tvers av ulike aktørgrupper som arbeider med barn og unges medvirkning.
  • Formidling av aktuell forskning og utviklingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Der vil legges særlig vekt på deling av faglige bidrag og prosjekter av personer innad i nettverket, inkludert formidling av forskning fra Involvert-prosjektet.
  • Formidling og diskusjon av gode eksempler fra praksisfeltet.
  • Informasjon om interessante begivenheter som kurs, konferanser, prosjekter samt oppdatering på nytt innhold på nettsiden involvert.no.

Vi håper å kunne skape et levende og godt nettverk som kan styrke både faglig utvikling og interesse hos alle parter.

Høres dette ut som noe for deg?

Meld deg på som interessert via vårt nettskjema, så holder vi kontakten. Om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om nettverket, ta kontakt på epost: involvert@helsefak.uit.no

Påmelding via nettskjema