En ressurs om barn og unges medvirkning av

En ressurs

Involvert.no er en ressurs om brukermedvirkning for deg som jobber med barn og unge.

Vi har særlig fokus på psykiske helsetjenester, barnevern og familievern.

Tematikk

Hva innebærer egentlig barn og unges medvirkning?

Hvilke utfordringer kan vi støte på, og hvordan kan vi løse dem?

Innhold

Videointervjuer med fagpersoner og brukerorganisasjoner.

Aktiviteter til selvstudium på arbeidsplassen.

Tips og modeller om brukermedvirkning.

Forskningsnytt.

Ønsker du å være oppdatert på barn og unges medvirkning?

Inspirasjonsheftet Ungdomsvennlige velferdstjenester

Involvert.no har overtatt innholdet til Ungdomsvennlig.no, et prosjekt i regi av Oslo Kommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken. Målet med «ungdomsvennlige tjenester» er å inspirere til systematisk arbeid med å bedre tjenester til ungdom, slik
at velferdstjenestene dekker ungdommens behov og rettigheter. Hva er egentlig en ungdomsvennlig tjeneste?

I dette inspirasjonsheftet får du:

  • Ungdommens tanker og erfaringer. Hva er viktig for dem?
  • Råd fra forskere og fagpersoner
  • Nyttige og inspirerende perspektiver på ungdomsvennlige tjenester fra ungdom, forskere og fagpersoner

Les heftet på Involvert.no eller last ned.

11 tips til brukermedvirkning

Tips utviklet av medlemmer av Involvert-prosjektets referansegruppe. Medlemmene representerer blant andre BUP, Bufetat, Resak, RVTS Nord, kommunale barnevernstjenester, NAV, Bufdir og brukerorganisasjoner.

Les våre 11 tips

Bli en del av nytt nettverk

Jobber du med barn og unges medvirkning og har lyst til å få kontakt
med andre som jobber med det samme?