Et nettsted om barn og unges medvirkning av:

Ressurser om brukermedvirkning

Involvert.no er en ressurs for deg som jobber med barn og unge

Vi har særlig fokus på brukermedvirkning, psykiske helsetjenester, barnevern og familievern.

Hva innebærer egentlig barn og unges medvirkning? Hvilke utfordringer kan vi støte på, og hvordan kan vi løse dem?

Her på Involvert.no finner du innhold som:

  • Videointervjuer med fagpersoner og brukerorganisasjoner.
  • Aktiviteter til selvstudium på arbeidsplassen.
  • Tips og modeller om brukermedvirkning.
  • Forskningsnytt

Lær mer om involvert

På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har Folkehelseinstituttet utført en studie for å identifisere de viktigste utfordringene for barn og unges reelle medvirkning i barnevernet.

Ønsker du å være oppdatert på barn og unges medvirkning?

Test din kommune eller tjeneste

Ranger din tjeneste/kommune fra 1-10 på ulike aspekter ved et ungdomsvennlig tilbud. Til slutt får dere score og melding om hvorvidt din kommune/tjeneste er ungdomsvennlig. Testene kan tas individuelt, men er også ideelle å ta i grupper. Testen stimulerer til gode diskusjoner og kanskje noen nye perspektiver. Bruk gjerne testene jevnlig for å sjekke om dere har fremgang i arbeidet med ungdom.

Er din tjeneste ungdomsvennlig?

Er din kommune/bydel ungdomsvennlig?

Ungdomsvennlige velferdstjenester, et inspirasjonshefte

Involvert.no har overtatt innholdet til Ungdomsvennlig.no, et prosjekt i regi av Oslo Kommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Målet med «ungdomsvennlige tjenester» er å inspirere til systematisk arbeid med å bedre tjenester til ungdom, slik at velferdstjenestene dekker ungdommens behov og rettigheter. Hva er egentlig en ungdomsvennlig tjeneste?

I dette inspirasjonsheftet får du:

  • Ungdommens tanker og erfaringer. Hva er viktig for dem?
  • Råd fra forskere og fagpersoner
  • Nyttige og inspirerende perspektiver på ungdomsvennlige tjenester fra ungdom, forskere og fagpersoner

Les heftet eller last ned her >

11 tips til brukermedvirkning

Tips utviklet av medlemmer av Involverts referansegruppe. Medlemmene representerer blant andre BUP, Bufetat, Nasak, RVTS Nord, kommunale barnevernstjenester, NAV, Bufdir og brukerorganisasjoner.

Les våre 11 tips

Jente med lyst hår som smiler. Grønn skog i bakgrunnen. Foto

Bli en del av nettverk

Jobber du med barn og unges medvirkning og har lyst til å få kontakt
med andre som jobber med det samme?