INVOLVERT.NO
– en ressurs om brukermedvirkning for deg som jobber med barn og unge

Et nettsted av

Lær mer om brukermedvirkning

Ressurs

Involvert.no er en ressurs om brukermedvirkning for deg som jobber med barn og unge.

Vi har et særlig fokus på psykiske helsetjenester, barnevern og familievern.

Om Involvert

Tematikk

Hva innebærer egentlig barn og unges medvirkning?

Hvilke utfordringer kan vi støte på, og hvordan kan vi løse dem?

Råd, verktøy og ressurser

Innhold

  • Videointervjuer med fagpersoner og brukerorganisasjoner
  • Aktiviteter til selvstudium og på arbeidsplassen
  • Eksempler på modeller
  • Tips om brukermedvirkning
  • Forskningsnytt

11 tips til brukermedvirkning

Tips utviklet av medlemmer av Involvert-prosjektets referansegruppe. Medlemmene representerer blant andre BUP, Bufetat, Resak, RVTS Nord, kommunale barnevernstjenester, NAV, Bufdir og brukerorganisasjoner.

Les våre 11 tips

Bli kjent med nettverket

Jobber du med barn og unges medvirkning og har lyst til å få kontakt
med andre som jobber med det samme?

Lær om nettverket