Til brukermedvirkning i barnevern, familievern og psykiske helsetjenester.  

Tipsene er utviklet av referansegruppen til Involvert. Referansegruppen består av representanter fra brukerorganisasjoner, praksisfeltet og forskere.  

 1. Se brukeren fra første møte. Planlegg det første møtet. Når du legger planer, spør hva brukeren ønsker. Gjelder også pårørende.  
 2. Avklar formålet med møtet.   
 3. Vær transparent, vær åpen om hva du gjør med informasjonen?  
 4. Vær tydelig. Avklar hva det betyr det å medvirke. Både med tanke på alder og i den aktuelle tjenesten. Vær tydelig på graden av medvirkningen. Tjenesten må være tydelig på myndigheten de har. De har både en hjelperrolle og en sanksjoneringsrolle.   
 5. Vær åpen og utforskende når den andre forteller sin historie. Husk at det er den andres historie uansett hva du mener om det.   
 6. Ikke lov mer enn du kan holde.   
 7. Gi barn og unge tid til å mene og ytre sine meninger.   
 8. Lag en kontekst som skaper trygge rammer. Vær åpen for å møtes andre steder enn på kontoret. Hvor er det best at vi snakker?  
 9. Etterspør tilbakemelding fra brukerne. Har de fått den hjelpen de forventer?  
 10. Ansvarlighet, finn ut hva som er behovet og hva er viktig for brukeren?  
 11. Husk at det er alltid er en mulighet for å gi brukeren valg om å delta, selv om situasjonen er vanskelig og tjenesten har ansvar for gripe inn.        

← Tilbake til ressurs-oversikten