Trenger du og dine kolleger innspill til arbeidet med barn og unges medvirkning? Ønsker dere konkrete tips fra praksisfeltet og forskning? På denne siden finner du ulike råd, verktøy og ressurser som kan være nyttige i arbeidet med barn og unges medvirkning.

Ressursene kan brukes individuelt eller sammen med kollegaer på arbeidsplassen. En hovedressurs er filmer om ulike perspektiver på barn og unges medvirkning. Du finner refleksjonsspørsmål i tilknytning til hver film som kan brukes i kortere og lengre diskusjoner av barn og unges medvirkning. De fleste filmene er tekstet på norsk. Noen av filmene vil også få samisk teksting.

Fagpersonene og brukerrepresentantene i filmene besvarer fem spørsmål:  

  • Hva legger du i begrepet brukermedvirkning?  
  • Hvordan jobber du med brukermedvirkning?  
  • Hva er utfordringene?  
  • Hva er positivt?  
  • Hvordan bør vi jobbe med veien videre? 

Du kan ta kontakt med tjenestestøtteteamet til RKBU Nord dersom du ønsker hjelp til å sette sammen et tilpasset kompetansetiltak om barn og unges medvirkning for din arbeidsplass.
NB! For refleksjonsspørsmål og film, trykk på filmens tittel (ikke på avspillingssymbolet).

  • Du kan filtrere på tema: