Her finner du ulike ressurser som kan være nyttig i ditt arbeid med brukermedvirkning og i praksishverdagen

Videointervju med refleksjonsspørsmål

En sentral del av Involvert.no er videointervju om ulike perspektiver på barn og unges medvirkning i tjenester som barnevern, psykisk helse og familievern. I filmene får fagpersoner, ungdomsråd og forskere alle samme spørsmål:

  1. Hva legger du i begrepet brukermedvirkning?  
  2. Hvordan jobber du med brukermedvirkning?  
  3. Hva er utfordringene?  
  4. Hva er positivt?  
  5. Hvordan bør vi jobbe med veien videre? 

Til hver film finner du refleksjonsspørsmål som du kan bruke alene eller sammen med kollegaer.

Kontakt oss dersom din tjeneste har behov for støtte i arbeidet med barn og unges medvirkning.

Ressursbasen