Publisert 2021

Camilla Lauritzen er professor i pedagogikk ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord (RKBU Nord), UiT Norges arktiske universitet. 

Lauritzen påpeker at når man jobber med prosjekter må man ta utgangspunkt i tjenestenes behov, ønsker og inkludere de som tjenestene er til for. Hun viser til begrepet “ingenting om oss, uten oss” som omhandler at f.eks forskning, prosjekter eller tjenester ikke kan løsrive seg i sitt arbeid fra de brukerne det handler om.

Hun viser videre til at en av utfordringene med brukermedvirkning er linken mellom brukernes stemme og graden av integrering av dette i et videre arbeid. En vellykket integrering av brukermedvirkning vil kunne bidra til bedre nytteverdi og et bedre tilbud generelt i samfunnet. Hun viser også til viktigheten av å utvikle gode planer og arenaer for hvordan man bevisst kan inkludere brukermedvirkning i arbeidet.

  1. Hvordan forstår du formuleringene «reell medvirkning», «ta hensyn til», «involvere» og «ha innflytelse på»? Er dette ulike formuleringer for det samme, eller kan det i et brukerperspektiv ha ulike betydninger og konsekvenser? 
  2. Har brukeren alltid rett? Hvilke konsekvenser har din oppfatning av dette på ditt daglige arbeid? 
  3. Hva mener du må til for å utvikle en god og tett dialog mellom forskningsfelt og praksisfelt? 

← Tilbake til ressurs-oversikten