Torild Borud er sosionom og familieterapeut ved Indre Finnmark familievernkontor.

I denne videoen forteller Torild Borud om sine erfaringer med brukermedvirkning og hvordan hun bruker årshjul når hun snakker med barn og familier, spesielt innen mekling.

  1. Hvilke styrker og svakheter ser du med bruk/utfylling av årshjulet sammen med foreldre og barn? 
  2. Flere av eksemplene i filmen er hentet fra primærnæringer som har sine spesielle perioder som kan utfordre samarbeid mellom skilte foreldre om en skal følge «vanlige ordninger» som Torhild siterer. På hvilken måte løses disse dilemmaene på ditt tjenestested i arbeidet med familiene?  
  3. Ser du for deg at bruk av årshjulet kan benyttes i andre tjenester, i så fall hvilke og med hvilken hensikt/målsetting? 

← Tilbake til ressurs-oversikten