Publisert 7.september 2021

Svein Arild Vis er førsteamanuensis ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord (RKBU nord) og har blant annet forsket på barn og foreldres medvirkning i barnevernssaker gjennom prosjektet “Barnevernets undersøkelsesarbeid”.

Svein Arild Vis er opptatt av at barns medvirkning handler først og fremst om hva barna selv legger i dette . Barns medvirkning er også påvirket av f.eks barnets situasjon og alder. Vis har derfor jobbet spesifikt med metoder en snakke med barn på for å tilrettelegge og ivareta deres medvirkning på deres egne perspektiver og forventninger. Dette arbeidet har blant annet resultert i en egen videreutdanning ved UiT på masternivå som heter ” profesjonelle barnesamtaler”. Vis peker særlig på to positive effekter med god tilrettelegging av brukermedvirkning for barn; at barn og familier selv er med på å utarbeide hjelpetiltak som gjør tiltakene mer skreddersydd, bedre tilpasset behovene og større sjans for at de gjennomføres. Det andre er at barn som opplever at det nytter å si ifra og bli lyttet til vil med større sannsynlighet si ifra om de befinner seg i en vanskelig situasjon. På den måten vil flere av barnets arenaer som barnvern, barnehage, skole etc. fungere som en viktig sikkerhetsventil.

  1. Etterspørre/be drøfte holdninger 
  2. Hvorfor er det viktig å snakke med barn? 
  3. Drøft og begrunn, og hvor henter du støtte for ditt syn på spørsmålet? 
  4. Hvilke strukturer er på ditt arbeidssted for drøfting av egen praksis, trene på ferdighetsutøvelsen mm? Hvordan forklarer/begrunnes ønske om å snakke med barn først/alene overfor foreldrene?
  5. Er det noe som er generelt viser seg hensiktsmessig/egnet? 

← Tilbake til ressurs-oversikten