Publisert 7.september 2021

Yngvild Arnesen er psykologspesialist ved Barne-, og ungdomspsykiatrisk avdeling, UNN og stipendiat ved Institutt for psykologi, UiT Norges arktiske universitet.  Arnesen har jobbet med brukermedvirkning på overordnet nivå med prosjekter om brukermedvirkning og på systemnivå for å skape en helhetlig tjeneste. Hun har også jobbet direkte inn i forhold til pasientforløp og trene klinikere i å ha fokus på det og ulike måter å kommunisere med familier og barn om hva de kan være med på bestemme.

Arnesen legger i intervjuet vekt på at de som kommer til tjenestene må bli hørt og sett. Med utgangspunkt i spesialisthelsetjenesten snakker hun om brukermedvirkning som det å lytte til og ta på alvor at familiene som kommer kjenner sitt liv best. Hun legger vekt på at brukermedvirkning ikke er noe man gjør en gang, men at det er en prosess som skal bakes inn i hele forløpet. Arnesen understreker at brukermedvirkning starter med god informasjon slik at familier, barn og unge har et godt utgangspunkt til å involvere seg i behandlingen. 

  1. På hvilken måte forbereder du deg slik at familiene kan «kjenne sånn på kroppen at de blir ordentlig involvert og får sjansen til det» som Yngvild Arnesen uttrykker det?  
  2. Hva gjør du og hva gjør ditt tjenestested for at barn/unge og familiene deres «settes i stand til å tørre å involvere seg sjøl»? 
  3. På hvilken måte trener du deg til å bli en bedre behandler i møte med familier slik at de opplever seg involvert (ut fra sine behov) og hvordan får du tilbakemeldinger om deres opplevelse? 

← Tilbake til ressurs-oversikten