Camilla Lauritzen er professor i pedagogikk ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse Nord (RKBU Nord), UiT Norges arktiske universitet.

Lauritzen snakker i denne videoen om hvordan en kan tilpasse utdanning for studenter som er i jobb ved siden av studier og hvordan en kan gi dem innflytelse på hvordan utdanningen legges opp både faglig og praktisk. Hun understreker at det er viktig å ta hensyn til at utdanningen skal være til nytte for brukerne. Lauritzen viser også til en nasjonal videreutdanning på masternivå ved UiT hvor de fagansvarlige involverer barnevernsansatte som tar emnet “Barnevernfaglig veiledning” for videreutvikling av emnet.

  1. Hvilken oppfølging av nyansatte skjer ved din arbeidsplass?  
  2. Hvor systematisk er denne oppfølgingen og hvordan ivaretas de nyansattes perspektiver og behov? 
  3. Synes du, ut i fra dine erfaringer med utdanning og kurs, at det tas tilstrekkelig hensyn til deltakernes erfaringer og innspill? Hva kan eventuelt gjøres bedre? 

← Tilbake til ressurs-oversikten