– Barn og unge må kunne kjenne igjen sine innspill i rapporter og tiltak de har bidratt til, var budskapet fra Involvert i møte med barne- og familieministeren.

Involvert ved professor Anita Salamonsen deltok da barne- og familieminister, Kjersti Toppe inviterte til innspillsmøte om barns rett til medvirkning. Bakgrunnen for møtet var at FNs barnekomite har anbefalt Norge å styrke sin innsats for å sikre barns deltakelse. Barne- og familieministeren inviterte til innspillsmøte om medvirkning på systemnivå 17.januar 2023. Dette for å legge til rette for å diskutere hvordan vi kan sikre barns rett til medvirkning på en god måte framover og hvordan vi kan sikre god struktur og kompetanse for slik medvirkning.

Salamonsen holdt innlegget “Nå har dere fått lov til å si det dere skal si…- okay, hva skjedde? Foreløpige resultater og refleksjoner rundt barn og unges medvirkning på systemnivå fra forsknings- og formidlingsprosjektet INVOLVERT.” I innlegget kom Salamonsen med råd basert på intervju med brukerorganisasjoner og brukerråd fra barn og unge:

– Det trenges tilførsel av ressurser til å utvikle og gjennomføre systematisk kompetansebygging om medvirkning i brukerorganisasjoner og ungdomsråd.

Hun la også til at unge brukermedvirkere må få lønn og at møtetidspunkt, møtesteder og kommunikasjon må tilpasses unge medvirkere. Salamonsen opplyser videre at forskningen som er gjennomført viser også videre at kunnskap må samles og formidles lett tilgjengelig i samarbeid med unge brukere.

– Det er viktig at innspill fra unge brukere kan gjenkjennes i rapporter og sluttprodukt og at vi trenger system for varig kompetansebygging, evalueringsprosedyrer og god kunnskapsformidling.

En siste oppfordring fra Salamonsen er at i det kommende utviklingsarbeidet også reflekterer over viktige spørsmål som “Hva innebærer egentlig representasjon” og “Kan profesjonalisering av barn og unges medvirkning også være negativt?”

Les også: Gav innspill om barns rett til medvirkning i helsetjenestene (lenke til UiS sin sak om innspillsmøtet)