Skrevet av ungdomsvennlig.no, et prosjekt av Oslo Kommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken Foto: Jan Krnc, pexel.com

Under prosjektet Ungdomsvennlige tjenester, ble det arrangert verksteder med ungdom, fagpersoner og forskere. Ett av temaene var hvordan tjenester kan møte ungdom på en god måte.

Ungdommer vil bli møtt med respekt og anerkjennelse. Det at du som fagperson i tjenesten møter ungdom med et «åpent hjerte» og et nysgjerrig, vennlig blikk er en forutsetning for at ungdom åpner seg. Ungdom vil bli møtt av ansatte som byr på seg selv og kan være personlige. De vil bli møtt av et medmenneske som ikke gir dem opp, men som tør å stå i en vanskelig relasjon over tid.

Tegning av en gutt med rød caps og rød genser som kommer opp av en gave. Gutten sier "Halla, se meg!"

Det at du tør å være sårbar og si unnskyld hvis du har gjort en glipp eller gjort noe feil var også et viktig innspill vi fikk. I tillegg er det viktig at du driver aktiv oppfølgingen som skjer på ungdoms premisser og på deres egne arenaer. Et annet viktig innspill er at du er til stede i samtalen med hele deg og viser interesse for ungdommen.

Skal du jobbe godt med ungdom bør du ha litt oversikt over ungdomskulturen både i lokalmiljøet, men også mer generelt. Det kan være en så enkel ting som at du har litt greie på dataspill, musikk, sub-grupper eller vet hvordan Snap Chat fungerer. Slike kunnskaper gjør at det blir lettere for ungdom å åpne seg og det åpner en mulighet for at du og ungdommen også kan snakke om helt hverdagslige viktige ting. Det sistnevnte var også et viktig innspill fra verkstedene både med fagpersoner, forskere og ungdom. En annen viktig ting å ha oversikt over er kultur mer generelt. Kommer ungdommen fra et annet land kan det å lese seg litt opp på denne ungdommens hjemland og kultur bidra til en bedre relasjon.

Fagpersoner bør være bevisst på at når de møter ungdom med alvorlig problematikk så kan det føre til slitasje. Dette temaet kom frem på verkstedet og er et viktig å bevisstgjøre ansatte slik at de ivaretar seg selv og unngår at dette går ut over ungdom.

Ønsker du å være oppdatert på barn og unges medvirkning?

← Tilbake til ressurs-oversikten