Publisert 7. september 2021

Jartrud Sofie Frafjord er psykolog og mekler i familievernet. Hun er også leder for et spisskompetansemiljø for samtaler med barn.

Frafjord snakker i denne videoen om hvordan brukermedvirkning kan være med på å gi barn muligheten til å skape mening i sin egen livssituasjon. Barn bør få mulighet til å medvirke i sin familesituasjon og at foreldre og fagfolk skal lytte og ta på alvor de behovene barn har når det skjer store endringer i familien som samlivsbrudd, dødsfall eller andre store endringer eller kriser. Hun problematiserer også det å kunne medvirke og det at barn ofte kjenner på et ansvar for både foreldre og familien i vanskelige situasjoner .Hun snakker derfor også om hvordan dette kan ivaretas på best mulig måte.

Refleksjonsspørsmål

  1. Tenk på din praksis, hva gjør du for å få fram barnets stemme og få synliggjort det som er viktig for det enkelte barn?
  2. Hvordan håndterer du uenighet/ ulike ønsker mellom foreldre og barn?
  3. Hva er et “åpent spørsmål” i ditt arbeid?
  4. Hva kan utfordringene være med å stille åpne spørsmål?

← Tilbake til ressurs-oversikten