Charlotte Reedtz er professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord (RKBU Nord). Hun forsker blant annet på barn som pårørende av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre og sped- og småbarn.

For Charlotte Reedtz handler brukermedvirkning om at man inkluderer brukere i alle ledd av en prosess, f.eks i et prosjekt eller et behandlingsopplegg. Dette betyr å inkludere brukere allerede i planleggingsfasen, drøfte sammen med brukerne underveis og evaluere sammen med dem. Hun viser til at en av de store utfordringene med brukermedvirkning for blant annet forskningsprosjekter er å rekruttere brukere/erfaringskonsulenter som kan bidra aktivt og at det er viktig å fokusere på dette arbeidet i videre forsknings-og prosjektarbeid.

  1. Hva tenker du om/diskuter utsagnet at brukere gir mye bedre kunnskapsgrunnlag? 
  2. Hvilke holdninger og/eller erfaringer har du til bruk av rollespill i egen tjeneste med tanke på å øke din kompetanse om brukermedvirkning? 
  3. Charlotte Reedtz sier det er litt vanskelig å rekruttere brukere til prosjekter. Har du og ditt tjenestested muligheter til å bidra på noen måte?  

← Tilbake til ressurs-oversikten