Skrevet av Frank Hansen, publisert 15. januar 2024

Det er viktig å bygge kultur for barn og unges medvirkning, argumenterer Marius Strøm Pettersen og Miranda Sulejmanova i sitt foredrag om ungdomsvennlige tjenester på Involvertseminaret 2022.

Definisjon av ungdomsvennlig velferdstjenester

«En ungdomsvennlig velferdstjeneste er en tjeneste som er tilpasset ungdomsgruppens kulturelle uttrykk, livs-og modningsfase, individuelle helhetlige behov og menneskerettigheter slik de er uttrykt i barnekonvensjonen og annet lovverk.»

Fra heftet “Ungdomsvennlige velferdstjenester”

Fylkesmannen i Oslo og Viken ønsket å skape bedre tjenester for barn og unge. Hva er drømmetjenesten? Marius og Miranda var to av flere ungdommer som samarbeidet med forskere og fagfolk i prosjektet Ungdomsvennlige velferdstjenester for å svare på dette. Resultatet er et hefte som sier noe om hva ungdomsvennlige tjenester er, som nå er eid av RKBU Nord og drives videre gjennom Involvert.no. På Involvertseminaret presenterer Marius og Miranda noen viktige aspekter som de mener skal til for at en tjeneste skal være ungdomsvennlig.

Hva kjennetegner en ungdomsvennlig velferdstjeneste?

 • At ungdom få hjelp til praktiske ting
 • Høy grad av innflytelse på eget liv og på tjenestene
 • Rettigheter forankret i lov og Barnekonvensjon
 • Tjenesten er lett tilgjengelig
 • De som jobber i tjenestene er fleksible
 • Samarbeid på tvers av tjenestene, i samråd med ungdommen
 • Kulturell kunnskap om ungdom i dag
 • Erfaringskompetanse brukes systematisk som ressurs
 • Fagkompetanse om ungdom
 • Fokus på det ungdom får til og deres ressurser
 • Oppfølgingsarenaer på ungdommens premisser
 • Fysisk miljø og lokaler er tilpasset ungdomsgruppens behov
 • Oppmerksomhet i forhold til alle typer overganger i ungdommens liv
 • Drop inn og oppfølgingstimer hele døgnet
 • At det er rom for alle vanskelige forhold i livet
 • Tjenester bruker sosiale medier til kommunikasjon

Marius og Miranda legger også vekt på at ungdomspanel og ekspertgrupper er viktige verktøy for å involvere ungdom i utviklingen av tjenester og gi dem innflytelse. De trekker frem UngArena som et eksempel på en ungdomsvennlig tjeneste som fokuserer på psykisk helse og rus, og gir ungdom muligheten til å dele sine problemer og få hjelp.

Lær mer:

Les heftet “Ungdomsvennlige velferdstjenester”

Ung Arena, Oslo