Her får du en oversikt over forskningsnytt fra Involvert-prosjektet og andre nye publikasjoner som sier noe om utfordringer med brukermedvirkning i barnevern, familievern og psykiske helsetjenester for barn og unge.

Fra venstre: Therese Halvorsen og Anita Salamonsen med pris for beste forsknings- og utviklingsposter. Foto

Vant priser for postere under årets Barn- og ungekongress

RKBU Nord vant to priser under årets Barn- og ungekongress. En av prisene gikk til Involvertprosjektet.

Les mer om prisene

Fra venstre Anita Salamonsen og Patter Viksveen i dress. Foto

Oversiktsartikkel om brukermedvirkning i psykiske helsetjenester for barn og unge (2021)

Forfattere: Petter Viksveen, Stig Erlend Bjønness, Nicole Elizabeth Cardenas, Julia Rose Game, Siv Hilde Berg, Anita Salamonsen, Marianne Storm & Karina Aase 

User involvement in adolescents’ mental healthcare: a systematic review

Lenke til artikkelen

(Foto: Stig E. Bjønnes)

Cover av en rapport med tittel "Å medvirke når barnevernet undersøker". Foto

Barn og foreldres medvirkning i en barnevernundersøkelse (2020)

Denne studien bidrar med mer kunnskap om barn og foreldres medvirkning i barnevernets beslutninger generelt og i undersøkelsesarbeidet spesielt, slik at medvirkning kan ivaretas best mulig. Rapporten er en del av et oppdrag om barnevernets undersøkelsesarbeid fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Forfattere: Karen J. Skaale Havnen, Øivin Christiansen, Eirinn
Hesvik Ljones, Camilla Lauritzen, Veronika Paulsen,
Frederikke Jarlby og Svein Arild Vis.

Å medvirke når barnevernet undersøker

Illustrasjon av 7 trefigurer som ligner personer. Alle er trefarget, utenom en som er grønn og står i midten. Foto

Hvordan kan vi forstå barns tilfredshet med egen involvering i foreldremekling? (2020)

I denne artikkelen undersøker forfatterne hvordan barns tilfredshet med å delta i foreldremekling kan forstås. Hvilken mening og kvalitet tilskriver barn og unge egen involvering i foreldremeklingsprosessen? Hva sier dette om kulturelle kontekster for barndom i dag og om barns posisjon i meklingskonteksten?

Forfattere: Astrid Strandbu, Renee Thørnblad og Anita Salamonsen

Illustrasjon: Mostphotos