Tipsene er utarbeidet av ungdomsrepresentantene i referansegruppen til Involvert-prosjektet.

  1. Ta barn og unge på alvor  
  2. Informere om rettigheter  
  3. Alltid spør, aldri anta  
  4. Åpen dialog gjennom hele prosessen  
  5. Hvordan involvere pårørende?  
  6. Vær bevisst på språk og kroppsspråk  
  7. Sted, klokkeslett osv: Tilpasse rammene for møter med barn og ungdom   
  8. Trygg måte å klage og gi tilbakemeldinger på. Anonym klagerett 
  9. Oppsøke barn og unge der de er   
  10. Gi tid til og skap tillit   

Ønsker du å være oppdatert på barn og unges medvirkning?

← Tilbake til ressurs-oversikten