Skrevet av Mariann S. Karlsen

RKBU Nord vant to priser under årets Barn- og ungekongress. En av prisene gikk til Involvert for beste utviklingsposter.

I juryens begrunnelse heter det at «Posteren skåret høyt på alle kriterier. Det var godt begrunnet at barna var informanter i prosjektet. Prosjektet har høy faglig relevans. Posteren var god organisert og presentasjon av hva som var gjort var tydelig. Å få frem barn og unges stemme var et sentralt tema i årets kongress.»

– Nettstedet Involvert.no ble lansert så sent som 21. oktober 2021. Prisen vi fikk forteller oss at vi er på riktig vei, og inspirerer oss i den videre utviklingen av involvert.no, sier prosjektleder og redaktør for Involvert.no, professor Anita Salamonsen.

– Prisen bidrar til å gjøre ressursene involvert.no tilbyr for å identifisere og løse utfordringer knyttet til praktisering av barn og unges medvirkning bedre kjent blant våre målgrupper: fagfolk i barnevern, familievern og psykiske helsetjenester, brukere av disse tjenestene, og forskere. Involvert.no utvikles i tett samarbeid med representanter for disse målgruppene. Vi har blant annet en referansegruppe på 31 personer som gir oss viktige bidrag i utviklingsarbeidet, sammen med det tverrfaglige teamet fra RKBU Nord. Alle disse har del i prisen Involvert.no nå er tildelt, understreker Anita Salamonsen.

Se også UiT sin nyhetssak om prisen