Gjertrud Jonassen jobber som mekler, familieterapeut og spesialpedagog ved Grenland familievernkontor.

I intervju med Gjertrud Jonassen introduserer hun en modell for barn i mekling (BIM). Modellen er utviklet for å danne strukturelle samtaler med barn som opplever samlivsbrudd. Hun forteller om hvordan de involverer barn i meklingssamtalen og hvordan holdningen til å snakke med barn har endret seg. Barn i mekling er en modell som er mye brukt og de benytter blant annet samtalekort for å få barn til å uttrykke sine meninger og ønsker i forbindelse med at foreldre skiller lag. 

  1. Hva slags kultur/holdning er det på ditt arbeidssted til det å snakke med barna først, og hva tenker du selv om dette?  
  2. På hvilken måte påvirker barnas ønsker vurderingene dere gjør?  
  3. “Barnets stemme ringler i ørene mine” sier Gjertrud Jonassen. Hvordan kan barnestemmen løftes fram hos ansatte og foreldre?  

Lyst på mer kunnskap?

← Tilbake til ressurs-oversikten