Presentert av Ungdomsrådrepresentant Kamilla Sørensen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Ungdomsrådets oppgave er å fremme brukerperspektivet for ungdom i sykehuset, med spesielt fokus på ungdom med langvarige helseplager og de utfordringer denne gruppen har overfor helsepersonell, sykehusledelse og helsemyndigheter. For mer informasjon om Ungdomsrådet, se UNN sin nettside.

På en samling for alle ungdomsrådene i Norge utviklet ungdommene syv prinsipper som skal gi bedre overgang fra barn til voksen i helsevesenet. Disse prinsippene skal kunne bidra til å gi en mer ungdomsvennlig helsetjeneste.

Lyst på mer kunnskap?

← Tilbake til ressurs-oversikten