Skrevet av Frank Hansen, rådgiver ved RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet.
Publisert 30.10.2022

Hva er viktig for barn dersom foreldrene går fra hverandre eller er i konflikt? Og hvordan kan dette komme frem i samtaler med barna? Det snakker Jartrud Sofie Frafjord om i denne filmen.

Jartrud Sofie Frafjord er psykolog og mekler i familievernet. Hun er også leder for et spisskompetansemiljø for samtaler med barn.

Still åpne spørsmål

Spørsmålet om bosted er alltid sentralt når foreldre går fra hverandre. Mange barn synes at denne avgjørelsen blir for stor og de kan føle at de må velge mellom foreldrene, forklarer Jartrud. Det skal legges vekt på modenhet og alder når barnets uttalelser vurderes.

Aspekter slik som bosted er viktig, men for barnet er livet mer enn hvor man skal bo, argumenterer Jartrud. Hun foreslår at vi blir flinkere til å stille åpne spørsmål til barn. Hva er viktig for deg?

Hva er du opptatt av?

Hva kjenner du at du trenger i ditt liv?

Jartrud Sofie Frafjord

Når man stiller slike åpne spørsmål får barnet anledning til å uttrykke hva som er viktig i sitt liv. Ofte er det ting som at foreldrene ikke skal krange, at familien skal være sammen i jula eller viktigheten av sine kjærledyr. Barna er gjerne opptatt av fleksibilitet, forteller Jartrud. For eksempel at man kan besøke mamma eller pappa dersom man føler på savn.

La barna selv definere hva som er viktig for dem

-Barn er opptatt av mange ting som vi bør lytte til, forklarer Jartrud. -Derfor er det viktig at vi stiller åpne spørsmål slik at de selv kan definere hva som er viktig for dem.

Denne korte videoen er hentet fra et lengre intervju Involvert.no gjorde med Jartrud Sofie Frafjord. Se gjerne intervjuet her.

Refleksjonsspørsmål

  1. På hvilke måter og til hvilken grad burde barn være involverte i spørsmål om bosted dersom foreldrene går fra hverandre? Og hvordan vurderes barnets modenhet i denne sammenhengen?
  2. Hvordan får dere frem hva som er viktig for barna i din tjeneste?
  3. Kan det oppstå konflikter eller utfordringer knyttet til oppfyllelse av barns ønsker? Reflekter over noen slike situasjoner og hvordan disse burde løses.
  4. Jartrud foreslår at vi stiller åpne spørsmål til barna. Hvilke konkrete spørsmål kan vi stille for å nå inn til det som er viktig for barnet? Er det noen spørsmål vi burde være forsiktig med å stille?
  5. Jartrud mener åpne spørsmål er en god metode. Hvilke fallgruver er det med denne fremgangsmåten? Og på hvilke andre måter kan barnet uttrykke hva som er viktig for seg?