Tove Anderson er seniorrådgiver ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord (RKBU Nord). Hun har jobbet innen barnevern på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig område.Hun er blant annet ansvarlig for gjennomføring av Tjenestestøtteprogrammet som er en del av Bufdirs kompetansesatsning for kommunalt barnevern i region nord.

For Tove Andersson handler grunnleggende brukermedvirkning om humanisme og demokrati, og at brukere av barnevernstjenesten går fra å være et objekt til å bli et deltakende subjekt. På den måten blir brukernes behov og meninger hørt og anerkjent av barnevernstjenesten. I intervjuet snakker hun også om arbeidet sitt med Tjenestestøtteprogrammet og om hvordan hun selv har praktisert brukermedvirkning i sitt felt. Hun påpeker også ulike utfordringer med å få praktisert brukermedvirkning i barnevernstjenesten.

Refleksjonsspørsmål

  1. Hvilke rutiner/prosedyrer har din arbeidsplass/ den ansatte for å informere barn, unge og familie om mulighet til deltakelse? 
  2. Hvordan håndterer du uenighet/ ulike ønsker mellom foreldre og barn?
  3. Hvordan integrerer du brukernes rettigheter i din praksis? Og hvordan oppleves det av brukerne? Gi eksempler 
  4. Hva gjør du for at barnet/ungdommen opplever seg hørt/sett? 
  5. Diskuter følgende påstand fra filmen: “Hvis man ikke er interessert i å se på seg selv med et utenfrablikk og være aktiv i forhold til brukemedvirkning, så er alternativet formynderi”.

Les mer:

← Tilbake til ressurs-oversikten