Skrevet av: Frank Hansen og Mariann Schjølberg Karlsen, 9.november 2022
Forsidefoto: Vegard Sørnes, UiT

-Det er en stor inspirasjon og glede å kunne samle så mange kompetente folk med ulike perspektiver på barn og unges medvirkning fysisk til seminar igjen.

Det sier redaktør for Involvert.no, professor Anita Salamonsen, etter et todagers seminar om brukermedvirkning. Faglige innlegg om brukermedvirkning og utvikling av nettverk var på programmet da Involvert.no samlet fagfolk til seminar i Tromsø 26. og 27. oktober 2022.

Anita Salamonsen ønsker velkommen med storskjerm i bakgrunnen. Foto
Anita Salamonsen loser deltakerne gjennom en dag med spennende presentasjoner og nyttige perspektiver. Foto: Frank Hansen

Ungdommenes stemme

-Lytt til ungdommen og anerkjenn deres kompetanse, var budskapet fra Kamilla Sørensen (24) i det første innlegget på årets seminar. Sørensen er representant for Ungdomsrådet til Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). Sammen med koordinator for Ungdomsrådet til UNN formidlet Sørensen blant annet viktigheten av ungdommens stemme for å bedre helsetjenester og innsikt i Ungdomsrådets arbeid.

Se filmen «Ungdommers medvirkning i helsevesenet»

Familiekart som verktøy

Seniorrådgiver Ristin Kemi og familieterapeut Torild Borud bød på et engasjerende foredrag om bruken av familiekart ved Nasjonalt samisk kompetansesenter (NASÁG/NASAK, tidligere RESAK). Familiekart er et verktøy der «brukeren» selv tydeliggjør sine relasjoner og sin situasjon gjennom tegning av kart med navn og symboler. Kemi har tidligere bidratt med sine erfaringer i ett av  Involvert.no sine intervju om utfordringer og løsninger når vi jobber med barn og unges medvirkning, mens Borud har gitt oss innsikt i bruk av årshjulet som verktøy i samtaler med barn og familier. I foredraget på Involvertseminaret 2022 fortalte de om hvordan de stadig har utviklet verktøyet til å også omfatte nettverkskart og sosiale kart.

Torild Borud og Ristin Kemi lærer oss om bruk av familiekart gjennom konkrete erfaringer og fortellinger fra sin hverdag. Presentasjonen ble filmet.

Skape en kultur for å involvere ungdom i prosesser

Prosjektleder Marius Pettersen og kommunikasjonsrådgiver Miranda Sulejmanova tok oss med inn i det nå avsluttede prosjektet Ungdomsvennlige Velferdstjenester og det tilhørende nettstedet Ungdomsvennlig.no. Prosjektet er initiert av Statsforvalteren i Oslo og Viken og Oslo Kommune. Målet er å skape bedre tjenester for ungdom. Pettersen og Sulejmanova delte sine erfaringer om å arbeide med brukermedvirkning blant ungdommer i praksis, i et prosjekt der ungdommer og tjenester har samarbeidet tett om å utvikle veiledere og tester for kommunale tjenester. RKBU Nord og Involvert har nettopp overtatt innholdet til Ungdomsvennlig.no, og skal formidle og videreutvikle det viktige arbeidet som er gjort i Ungdomsvennlige velferdstjenester. Involvert.no har allerede startet prosessen med å legge inn materiellet på nettstedet.

Modell for medvirkning

Yngvild Arnesen, psykologspesialist ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), lærte publikum om The Choice and Partnership Approach (CAPA), en modell for medvirkning innen helsetjenester. Les mer om mulighetssamtale på bupskolen.no. Yngvild har tidligere bidratt med et intervju om sine perspektiver på involvert.no.  Se hva hun mener kan være utfordringer og løsninger på barn og unges medvirkning i psykiske helsetjenester her.

Yngvild Arnesen snakker om barn og unges medvirkning i helsetjenester.

Medvirkning i barnevernet

Svein Arild Vis, førsteamanuensis ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord), presenterte prosjektet Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning. Han spurte «hva skal til for å sikre god kvalitet i barnevernets meldings- og undersøkelsesarbeid?» Særlig snakket han om involvering av barn og unge i dette arbeidet. Du kan også høre Svein Arild snakke om barn og unges medvirkning i barneverntjenesten i dette intervjuet.

Nettverksarbeid – et viktig skritt på veien videre

På seminarets andre dag arbeidet alle deltakerne med utvikling av Nettverk for barn og unges medvirkning i offentlige tjenester. -Initiativet til nettverket kommer fra vår helt uvurderlige referansegruppe, forteller Anita Salamonsen.

De fleste av referansegruppens 31 medlemmer var samlet på årets seminar. I referansegruppen sitter representanter for kommunale og regionale tjenester, brukerorganisasjoner, forskere, medforskere og oppdragsgiver Barne-, ungdoms -og familiedirektoratet. I tillegg deltok personer fra andre nettverk, nettsteder og institusjoner som involvert.no nå inngår samarbeid med.

Målet med involvert.no er at vi skal være en langsiktig ressurs for å utvikle, koordinere og formidle kunnskap om barn og unges rett til medvirkning i offentlige tjenester. Vi fokuserer systematisk på hva barn og unges rett til medvirkning innebærer i ulike settinger, hvilke utfordringer tjenester og brukere kan støte på, og – sist, men ikke minst – hvordan utfordringer konkret kan arbeides med på arbeidsplassene rundt om. Vi samarbeider tett med tjenester, brukere, forskere og politisk nivå for å lage treffsikre informasjons- og undervisningsressurser på involvert.no. Det er spennende at vi etter dette seminaret også er kommet et viktig skritt videre i utviklingen av Nettverk for barn og unges medvirkning i offentlige tjenester som involvert.no står for driften av. Vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Salamonsen.

Instituttleder Monica Martinussen deltok også på seminarets første dag. -De fleste er enige i at brukermedvirkning er viktig både som en rettighet, men også fordi det bidrar til bedre tjenester. Utfordringen er å gjøre dette på en god måte. Da er det viktig å møtes for å kunne utveksle erfaringer. Involvert seminaret var nettopp en slik arena for både faglig påfyll og nye ideer, sier Martinussen.